POHODA
MŠ POHODA © 2014                                                                                                                                            created by LittleSlovak
Súkromná materská škôlka
O nás

    Sme súkromná materská škôlka pre deti vo veku od 2 do 6 rokov.
Naša škôlka pracuje podľa  Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy ISCED 0.
Nachádza sa v priestoroch nového veľkého rodinného domu so sídlom na Viničnej ul. v Malinove. Toto zariadenie spĺňa prísne bezpečnostné a hygienické normy a bolo zriadené so súhlasom obce Malinovo  a regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave.  Lokalitu nášho zariadenia sme dôkladne vyberali, pričom prvoradou podmienkou bolo tiché a bezpečné prostredie blízko hlavnej cesty tak, aby  rodičia alebo doprovod detí nemali veľké zdržanie pri odovzdávaní alebo vyzdvihovaní detí z alebo do zariadenia.
Náš denný program pre deti je obohatený výučbou anglického jazyka s lektorom.
    Už z názvu našej škôlky POHODA môžete usudzovať, že Vaše dieťa tu bude v pohode a v krásnom prostredí tráviť svoj čas.
    Chceme sa hlavne zamerať na enviromentálnu výchovu a návrat našich detí k prírode, odpútať ich od televízora a počítačov, spoznávať  rôzne rastliny a rozvíjať aktivity spojené so žitím v súlade so zvieratami a prírodou.
Našou najdôležitejšou prioritou je dobrá spolupráca s rodičmi a ich dôsledná informovanosť o dianí v našom zariadení. O progrese detí počas návštevy našej škôlky informujeme rodičov na krátkych individuálnych rodičovských stretnutiach. Veľmi dôležitá pre nás je spolupráca s rodinou. Kľúčom k úspechu je účinný a fungujúci vzťah medzi školou a rodinou. Vážime si to, že môžeme vstupovať do života detí a uvedomujeme si nesmiernu zodpovednosť pri ich vyučovaní a výchove.