POHODA
MŠ POHODA © 2014                                                                                                                                            created by LittleSlovak
Deti a podmienky prijatia - predbežná prihláška

Deti prijímame v priebehu celého roka.
Personálne zabezpečenie" traja pedagogický pracovníci.
Maximálny počet detí v detskom centre je dvadsaťpäť. Zabezpečuje sa tak kvalitná starostlivosť založená na akceptácii individuálnych potrieb jednotlivých detí.
Ak je dieťa spôsobilé začleniť sa do kolektívu privítame v detskom centre všetky deti od dvoch do šiestich rokov. Spôsobilosť je špecifikovaná v prihláške - osobnom dotazníku.


Pár slov k adaptácii na škôlku...
Súkromná materská škôlka