POHODA
MŠ POHODA © 2014                                                                                                                                            created by LittleSlovak
Kto sa stará o Vaše dieťatko?

O Vaše detičky sa stará trojčlenný kvalifikovaný vzdelaný pedagogický a zdravotný personál s praxou.
Našim hlavným pedagogickým cieľom a zásadou je pozitívne posilňovanie, pochvala, ocenenie, láskavý a individuálny prístup ku každému dieťatku.
Naše učiteľky sú aktívne jazykovo zdatné. Okrem toho je v ponuke nášho zariadenia aj možnosť  aktívnej výuky anglického jazyka, ktorá je v réžii MŠ.  V ponuke je aj fyzioterapeutické cvičenie ktoré je zamerané na zdravý vývoj a správne držanie tela Vašich detí a je v réžii detského zariadenia. Máme aj tanečný krúžok, hodbný ale tieto sú už finančne v réžii rodičov. Rozhodnutie o zaradení dieťaťa do krúžku je na každom rodičovi a týka sa detí od 3 rokov.

Súkromná materská škôlka