POHODA
MŠ POHODA © 2014                                                                                                                                            created by LittleSlovak
Priestory a vybavenie

V zariadení sú dve  denné miestnosti pre deti, herňa na bežné hravé činnosti detí a herňa na  tvorivé činnosti detí, obe sú krásne presvetlené počas celého dňa. Sú vybavené kvalitným dreveným nábytkom, didaktickými pomôckami a hračkami, ktoré majú potrebné atesty a spĺňajú normy EU. V rámci edukačného procesu využívame  didaktické vybavenie, počítač atď.

Odpočinkové miestnosti pre deti - samostatné 2 spálne sú zariadené detskými postieľkami s antialergénnymi paplónikmi a vankúšikmi.

Naša jedáleň je miestom, kde deti spolu  desiatujú, obedujú, olovrantujú a kde sa učia základom spoločenského stravovania, zdokonaľujú sa v sebaobslužných činnostiach. Po dohode s rodičmi rešpektujeme stravovacie návyky jednotlivých detí.


Sociálne zariadenie pre deti je prispôsobené ich potrebám, spĺňa normy a požiadavky stanovené Vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z.z.

Neoddeliteľnou súčasťou zariadenia je nádherná priestranná záhrada plná zelene a trávnatej plochy, na ktorej s deťmi trávime veľa voľného času. Záhrada je po celom obvode oplotená a vstupná brána sa kvôli bezpečnosti detí uzamyká. Záhrada je vybavená hojdačkami, šmyklavkou, pieskoviskom, plastovými a inými atrakciami, preliezkami a domčekmi pre deti. Súčastou je aj bazén so slanou vodou a vodná hmla.
Súkromná materská škôlka